به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: سورگوم گیاهی روزکوتاه، یکساله و از تیره غلات است که به دانه وسیعی از شرایط زیست محیطی و زراعی سازگار بوده و نسبت به سایر غلات عملکردهای مطلوبی را تحت شرایط نامناسب نشان می دهد.

مریم جوادی بایگی افزود: سورگوم علاوه بر داشتن توانایی در توقف رشد در اثر برخورد با دوره های کوتاه مدت خشکی و شروع مجدد رشد پس از رفع آن، با شرایط آب و هوایی ایران بخصوص مناطق گرم و خشک سازگار و به کم  آبی مقاوم ورطوبت بیش از حد و دمای بالا را نیز بهتر از سایر غلات مخصوصا در مقایسه با ذرت تحمل می نماید. کاشت سورگوم آسانتر و ارزان تر است و برای رشد به کود و مراقبت کمتری نسبت ذرت احتیاج دارد.

وی اظهار داشت: سورگوم از جمله گیاهانی است که بواسطه خصوصیات فیزیولوژیک خاص و ویژه ای که دارد شتر گیاهان زراعی لقب گرفته و با توجه به شرایط اقلیمی و بروز خشکسالی در شهرستان، یکی از راهکارهای غلبه بر معضلات خشکسالی استفاده از سورگوم است که می تواند منبع غذایی مناسبی برای تغذیه دام و طیور در شرایط بحران باشد. علاوه بر این به دلیل سازگاری این گیاه با شرایط خاکی نامناسب، کشت آن در مناطقی که غلات و علوفه های همچون ذرت و یا جو  عملکرد مناسبی ندارند می تواند از حجم واردات این گونه منابع غذایی بکاهد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه بیان کرد: پیش بینی می شود  طی سال زراعی جاری عملیات کاشت سورگوم  علوفه ای در سطح 80 هکتار و سورگوم دانه ای در سطح 10 هکتار از اراضی شهرستان صورت پذیرد.