به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، سیاست ها و برنامه های سازمان در تحقق شعار سال 1400 را تشریح کرد و گفت: تکمیل پروژه ایجاد زیرساخت های 1000 هکتار مجتمع تولیدی کشاورزی و همچنین تکمیل پروژه هــاب شتر با هدف تکمیل زنجیره تولید شیر شتر در استان از مهمترین برنامه های سازمان می باشد که امیدواریم امسال شاهد بهره برداری و ایجاد اشتغال فراوان در بخش کشاورزی باشیم.

محمدحسین اکبری توسعه بیمه محصولات کشاورزی به میزان بالای 70 درصد با توجه به خشکسالی شدید را یکی دیگر از برنامه های سازمان برشمرد و افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها و خشکسالی، برنامه ریزی شده که با بکارگیری تکنولوژی نوین در مصرف بهینه آب و همچنین توسعه کشت گیاهان دارویی و کم آب بر، بتوان گام موثری برداشت.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: از دیگر برنامه های مهم سازمان، توسعه و ارتقاء بکارگیری تکنولوژی های نوین در زمینه دام، طیور و شیلات می باشد که می تواند کمک شایانی بر تولید و اشتغال استان نماید.