به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان از ورود ۶ هزار تن جو برای تأمین خوراک دام استان خبر داد و گفت: این مقدار جو تحویلی، علاوه بر سهمیه موجود استان است که با پیگیری استانداری، شرکت پشتیبانی امور دام و نمایندگان مردم استان به خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

محمد ابراهیم ابراهیمی افزود: این مقدار جو به قیمت مصوب دولتی، بین 15 هزار نفر از عشایر و دامداران استان توزیع می شود.

وی گفت: سال 99 نیز، از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان 29 هزار تن جو، 34 هزار تن ذرت و 31 هزار تن سویا بین دامداران و مرغداران استان توزیع شد که در مقایسه با سال 98، 2 برابر افزایش داشت.