به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان فردوس گفت: کاشت زیره در شهرستان فردوس  به طور معمول از اوایل بهمن آغاز وتا نیمه اسفند ادامه دارد.

موسی سلیمانی افزود: امسال بدلیل عدم بارندگی های زمستانه کاشت دیم مقدور نبوده عمدتا به صورت آبی کاشت شده است.

وی افزود: زیره نسبت به علف هرز بسیار حساس است و  به صورت وجین دستی در دهه اول اردیبهشت باعلف هرز مبارزه می شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فردوس خاصیت ضدنفخ داشتن را از مهترین خواص محصول زیره  برشمرد.