به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از آغاز فصل برداشت توت و پیش بینی برداشت ۸۵۰ تن توت از باغات خراسان جنوبی خبر داد وگفت: برداشت توت از ۳۲۷ هکتار از اراضی زیرکاشت این محصول آغاز شده و پیش بینی می‌شود امسال از این سطح، حدود ۸۵۰ تن انواع توت برداشت شود.

محمدرضا اکبری با اشاره به این که بیشترین سطح زیر کشت توت در استان متعلق به شهرستان بشرویه است، افزود: بعد از بشرویه به ترتیب شهرستان‌های سرایان و قاین در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

وی اظهار کرد: ارقام توت استان شامل خرمایی، مشهدی، توت سیاه، شاه توت، مقراضی، سفید بخارایی و محلی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: سطح زیرکشت توت نوغان در استان ۵/۸۶ هکتار است که از این سطح بیش از ۸ تن برگ برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به این که بیشترین سطح زیر کشت توت نوغان مربوط به شهرستان‌های بشرویه و فردوس است ادامه داد: برگ توت نوغان برای توسعه نوغانداری و تغذیه کرم ابریشم در استان استفاده می‌شود.

اکبری بیان کرد: سال گذشته بیش از ۶۵ تن توت و ۸ تن برگ توت نوغان از باغات توت خراسان جنوبی برداشت شده است.