به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: انسکتاریوم سربیشه اولین مجموعه خصوصی تولید عوامل زنده کنترل بیولوژیک آفات گیاهی در سطح استان است.

مریم جوادی بایگی اظهار کرد: این مجموعه با نظارت و حمایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه ( واحد حفظ باتات) در فروردین ۹۷ به بهره برداری رسید و اکنون اشتغال‌زایی ۵  نفری را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: این واحد در چهارمین سال کاری، تولید و توزیع ۱۰۰ هزار تریکوکارت یا یک کیلوگرم تخم زنبور تریکوگراما در سطح ۱۷ هکتار بین انارکاران استان را تعهد دارد.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه با بیان اینکه هر تریکوکارت ها حاوی ۰.۰۱ گرم تخم زنبور تریکوگراما است که در هر هکتار ۶۰۰ کارت به درختان انار نصب می‌شود، تصریح کرد: تاکنون ۱۵ هزار تریکوکارت در سال ۱۴۰۰ توزیع شده است.

وی با بیان اینکه توسعه کنترل بیولوژیک در سطح شهرستان سربیشه با تاسیس انسکتاریوم، از فعالیت‌های شاخص بود، اظهار کرد: مهم‌ترین آفت انار، کرم گلوگاه انار است که این آفت به محصول انار در دو مرحله درختی و انباری خسارت می‌زند.

جوادی بایگی تصریح کرد: خسارت عمده کرم گلوگاه انار مربوط به تغذیه لاروهای جوان است که با ایجاد سوراخ در محوطه داخلی تاج و نفوذ به داخل میوه انار از پوست و دانه‌های میوه تغذیه می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آفت کرم گلوگاه انار، تخم‌های خود را داخل تاج میوه می‌گذارد، به همین دلیل مبارزه شیمیایی با آن تقریبا غیرممکن است و از طرفی سمپاشی در باغ‌های انار سبب از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفت‌ها به خصوص کنه‌ها می‌شود.

 مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: روش‌های مکانیکی نیز به معنای جمع آوری میوه‌های باقیمانده روی درختان یا ریخته شده روی زمین و دفن یا سوزاندن آن‌ها یکی دیگر از روش‌های مبارزه است.

جوادی بایگی افزود: در کنترل کرم گلوگاه انار باید از روش‌های تلفیقی مانند استفاده از تریکوکارت حاوی تخم زنبور تریکوگراما، جمع‌آوری و سوزاندن میوه‌های آلوده، استفاده از تله نوری و تله فرمونی از شروع میوه دهی تا برداشت میوه برای جذب و جمع‌آوری شب پره‌های کرم گلوگاه انار استفاده کرد.

وی بیان کرد: استفاده از زنبور تریکوگراما نقش مهمی در کنترل بیولوژیکی دارد و باعث افزایش عملکرد ۴۰ تا ۶۰ درصد محصول انار می‌شود.