به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس از برگزاری جلسه ی تعیین نرخ فرآوری پسته در واحدهای پسته پاک کنیخبر داد و گفت: فرآوری پسته و فعالیت واحدهای پسته پاک کنی بسیار اهمیت دارد و باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان می شود.

موسی سلیمانی ضمن تقدیر و تشکر از باغداران و ترمینال داران به عنوان گردانندگان اصلی چرخه ی تولید در شهرستان، با اشاره به تبعات نرخ ناعادلانه ی فرآوری پسته، خواستار تعیین قیمتی منطقی شد.

در پایان ، پس از بحث و تبادل نظر صورت گرفته میان حاضرین در این جلسه، قیمت فرآوری پسته برای سال جاری شامل پوست گیری، شست و شو، خشک کردن، پاک کردن، تفکیک پسته ی سالم و روآبی و پوک، تحویل روآبی و پوک به کشاورزان از قرار هر کیلو پسته ی تر مبلغ ۱۵هزار ریال تعیین گردید.