به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: طرح آبیاری کشاورز دشت درح درسطح 45 هکتار با  اعتباردولتی هزینه شده 2770میلیون ریال به بهره برداری رسید که باعث صرفه جویی آب به میزان 112500 مترمکعب آب درسال می شود.

مریم جوادی بایگی افزود: اجرای سامانه های نوین آبیاری علاوه بر بالا رفتن راندمان بخش کشاورزی و افزایش محصول می تواند باعث استفاده بهینه از نعمت خدادادی آب نیز شود.

وی اظهار داشت: تبدیل روش های آبیاری سنتی به روش های نوین آبیاری در کشور ما به ویژه در خراسان جنوبی مورد توجه قرار گرفته و به یمن اجرای سامانه های نوین آبیاری شاهد تحول بزرگ در بخش کشاورزی در شهرستان سربیشه  هستیم.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سربیشه بیان داشت: سیستم آبیاری کم فشار از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.