به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی بشرویه از برگزاری روز مزرعه در این شهرستان خبر داد و گفت: به مناسبت روز مزرعه، بازدید از اراضی زیر کشت پنبه و بررسی وضعیت تکثیر و طبقات بالای بذری ارقام پنبه با حضور شش تن از متخصصان و اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور آغاز شد.

حسین سرچاهی  افزود: این برنامه به مدت دو روز  با حضور ۳۰  نفر از پنبه کاران پیشرو شهرستان با هدف برگزاری برنامه روز مزرعه و آشنایی با  روشهای مدیریت قبل از برداشت مزارع پنبه در محل موتور پمپ درمن ادامه یافت و در نهایت بازدید از اراضی پنبه کاری شهرستان بشرویه با حضور کلیه کارشناسان و بهره برداران صورت گرفت.

در این بازدید جناب آقای دکتر رمضانی مقدم، نماینده موسسه تحقیقات پنبه کشور در استان خراسان رضوی بر لزوم مدیریت تغذیه و آبیاری در مراحل پایانی داشت پنبه تاکید کردند.