به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور باغبانی سازمان گفت: پیش بینی شده که میزان ۷۹۰ تٌن آلو از باغ های زیرکاشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت شود.

عبدالرضا رضایی سطح کشت آلو در استان را  ۲۱۱ هکتار اعلام کرد و افزود: هم اکنون کشاورزان استان در حال برداشت آلو بخارا هستند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: آلو سیاه ، آلو بخارا ، قطره طلا ، سانتِروُزا و محلی از جمله ارقام آلوی برداشت شده در استان است.