به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت: عملیات اجرایی آبیاری کم فشار چاه موتور علی آباد درسطح ۴۹هکتار آغاز شده است.

موسی سلیمانی افزود: اعتبار مورد نیاز این پروژه ۶۲۵۰ میلیون  ریال بوده که با اجرای این طرح سالانه ۱۴۷۰۰۰متر مکعب صرفه جویی در منابع آبی موجود اتفاق خواهد افتاد.

وی اظهار داشت: عمده ترین سطح زیرکشت اراضی این چاه موتور باغات پسته بوده که ۲۵۰ نفر ازاین پروژه بهره مند خواهند.