به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه گفت: جهت آشنایی کشاورزان با راهکارهای افزایش ارزش افزوده محصولات باغی عمده شهرستان کارگاه آموزشی ترویجی مهارتی " راهکارهای ارزش افزوده زعفران، گل محمدی و زرشک " با حضور و تدریس تولید  کننده و صادرکننده محصول ارگانیک زعفران وگیاهان دارویی و همچنین با حضور کارشناس بانوان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان و ۱۸ نفر از بهره داران شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.

مریم جوادی افزود: در این جلسه به تولید ارگانیک محصولات، راهکاری افزایش تولید، اقزایش کیفیت، نحوه فروش محصولات و کشاورزی قراردادی اشاره گردیدکه موضوعات مورد استقبال تولید کنندگان قرار گرفت .

امید است با اجرای مدیریت صحیح  به سمت توسعه کشاورزی پایدار حرکت کنیم.