به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز جمعه (24 دی1400) رییس سازمان به همراه مسئول آموزش عقیدتی سازمان، معاون بهبود تولیدات دامی، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر شعبه شرکت شهرک های کشاورزی استان و جمعی از مدیران سازمان، برای بازدید از اهم فعالیت های کشاورزی و دامپروری بشرویه، به این شهرستان سفر کردند.

بازدید از مراکز خدمات کشاورزی در حال احداث، دیدار با فرماندار، دیدار با مردم شهرستان و کشاورزان، دیدار با همکاران، برگزاری میزخدمت در مسجدجامع شهرستان، نشست تخصصی با بهره برداران کشاورزی و بازدید از طرح های کشاورزی از مهمترین برنامه‌های رئیس سازمان و هیئت همراه در سفر به شهرستان بشرویه می باشد.