به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جتوبی، دکتر جعفری رییس سازمان و هیئت همراه و همچنین باحضور نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، سرایان و طبس در مجلس شورای اسلامی، از مرکز جهادکشاورزی در حال احداث علی جمال این شهرستان بازدید کردند.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در این بازدید برای تامین اعتبار احداث کامل ساختمان این مرکز، قول های مساعدی دادند.