به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جتوبی، دکتر جعفری رییس سازمان و هیئت همراه و همچنین باحضور نماینده مردم شهرستان های بشرویه، فردوس، سرایان و طبس در مجلس شورای اسلامی و نیز فرماندار شهرستان، از سردخانه شرکت اسلام بشرویه بازدید کردند.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در این بازدید مشکلات و موانع موجود در این سردخانه بررسی و به منظور کمک به توسعه ظرفیت سردخانه زیرصفر و بالای صفر شهرستان قول های مساعدی دادند.

 لازم به ذکر است که سردخانه شهرستان بشرویه با ظرفیت 500 تن آماده بهره برداری می باشد.