به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جتوبی، بعد از ظهر امروز جمعه (24 دی1400) شورای عمومی مدیریت جهادکشاورزی بشرویه با حضور دکتر جعفری رییس سازمان و هیئت همراه تشکیل گردید.