به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، ظهر امروز چهارشنبه (21 اردیبهشت) جلسه تنظیم بازار با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی و هیئت همراه در دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی به منظور بررسی و رصد بازار برگزار گردید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تأمین کامل بازار مرغ و تخم مرغ استان مازاد، بر نیاز استان به شهرستان لزوم حفظ آرامش در بازار را مورد تاکید قرار داد.

مهدی جعفری گفت: همه اعضا می بایست تمام توان خود را برای اجرای صحیح جراحی بزرگ اقتصادی دولت مد نظر قرار دهند.

وی افزود: استان خراسان جنوبی جزء استان های پیشتاز در امر تولید مواد پروتئینی می باشد و خواهد توانست با یک وفاق جمعی تمام تکالیف خود را مرتبط با تنظیم بازار و اجرای سیاست های دولت به انجام برساند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این جلسه گفت: سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای مرتبط می بایست نسبت به ترغیب آن دسته از مرغداران که مرغ واحدهای تولیدی آنها به سن کشتار رسیده استف اقدام عاجل را مبذول نمایند.

اشرفی افزود: توان تولیدی استان باید در خدمت نظام و برنامه های دولت دراید و در این مقطع باید کمک ویژه‌ای به این مهم نمایند.