به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، حامد عارفی نیا گفت: ایفای نقش رسانه ها در جذب مردم و جلب همکاری آنان موجب تحقق اهداف و توسعه همه جانبه کشور می شود و این امر نیازمند برنامه ریزی و اقدامات ویژه ای است.
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: آگاهی مردم از توسعه و نقش آن در رشد و اعتلای کشور احساس مسولیت آنان را نسبت به سرنوشت و آینده کشور بر خواهد انگیخت و زمینه را برای همکاری مردم با مسوولان فراهم خواهد کرد.
وی اظهار داشت: نگرش مثبت و همراهی سازنده صاحب نظران زمینه ساز همکاری اندیشمندان و متخصصان در تحقق اهداف و برنامه های دولت و تشویق بیشتر مردم برای همکاری با دست اندرکاران خواهد بود.
وی بیان کرد: امروز این وظیفه از کارکردهای مهم رسانه هاست که به نیابت از مردم و حتی دستگاه حکومتی، کار نظارت بر تحقق سیاست های كشور در چارچوب منافع ملی را برعهده بگیرند .
رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: به این ترتیب رسانه ها از سویی نقش حمایت از بسترسازی برای اجرای طرح ها را برعهده دارند و از سوی دیگر به نظارت بر اجرای صحیح آن در بخش های مختلف دیگر می پردازند.
عارفی نیا با بیان اینکه رسانه های جمعی نه تنها ابزار و عامل توسعه محسوب می شوند بلکه خود هدف و شاخص توسعه نیز به شمار می روند، ادامه داد: استفاده گسترده از رسانه ها در برنامه های توسعه در کانون توجه کشورهای توسعه یافته است.
وی تاکید کرد: رسانه های محلی بسترساز توسعۀ کشورند و «توسعه که بستر مفاهمه است» بایستی در قالب نقش های متفاوت رسانه ای محقق شود.