به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صبح امروز سه شنبه (۱۱ مرداد) با حضور دکتر جعفری رئیس سازمان و اعضای کمیسیون، جلسه پروژه‌های قابل طرح در هیئت نظارت ماده ۳۳  درخصوص استرداد و یا اعطای مهلت به طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی مناسبی در مدت زمان واگذاری داشته‌اند، برگزار شد.

در هیئت نظارت تعداد ۵ طرح پرواربندی شتر، ۵ طرح پرواربندی بره، ۵ طرح گاوشیری و یک طرح پرورش شترمرغ مورد از شهرستان های مختلف استان بررسی قرار گرفت.