به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از آغاز طرح خرید دام پرواری خبر داد و گفت: در پی اجرای خرید دام مازاد و در راستای حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی و عشایری و به منظورتامین ذخایر استراتژیک گوشت قرمز طرح خرید بره نر و گوساله نر پرواری به صورت گوشت پنج تکه منجمد در شهرستان آغاز گردیده است.

محمدرضا زرگری در مورد قیمت تعیین شده اظهارکرد: هر کیلوگرم گوشت پنج تکه گوساله نر آخر خط ۲۱۲هزار تومان و بره‌ی نر آخر خط ۲۱۰ هزار تومان خریداری می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه افزود: دامداران متقاضی می توانند با مراجعه به شرکت تعاونی های دامداران شهرستان (کرک آوران سربیشه، عشایری استقلال و فجر مود) جهت  فروش دام ها اقدام نمایند.