به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: ۳۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت انگور قرار دارد.

کاظم امیری افزود: از سطح ۳۰۰ هکتار اراضی زیرکشت انگور، ۲۸۰ هکتار آن بارور بوده و همه ساله از آن محصول برداشت می‌شود.

وی اظهار کرد: سالانه ۲ هزار و ۴۵۰ تُن انگور از سطح باغات این شهرستان برداشت شده و روانه بازار‌های داخل و خارج از استان می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: برداشت انگور از اواسط تیر آغاز شده و تا اواخر شهریور در زیرکوه ادامه دارد.