به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز سه شنبه (31 شهریور) دکتر جعفری رییس سازمان به همراه تعدادی از معاونین و مدیران سازمان، برای پاسخ به سوالات تلفنی بهره برداران کشاورزی و کلیه تماس گیرندگان استان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور پیدا کردند.

در بازه زمانی پاسخگویی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به تماس حدود 30 نفر از تماس گیرندگان پاسخ و با آنها گفتگو کرد. زمان پاسخگویی بصورت خودکار و مدت 6 دقیقه می باشد که تماس گیرنده می بایست مکالمه و درخواست خود را بیان نماید.